vrijdag 1 maart 2013

Stichting GODOGOOD kenteken straataktie

Hallo mevrouw/meneer, ( zie http://www.GODOGOOD.NL )

Mag ik u wat vragen,..
Kent U dit woord?  Hoe zou u dit uitspreken? GODOGOOD.
GoDoGood  = Godogood =  godogood = GO DO GOOD
Gooodooogooood? goedoegoed? goedoegoed ? god oh goed? got ooh goet ?
goh dooo goed, goht ooh goet, ?? ik weet het niet! oh!...
GO DO GOOD! http://www.GODOGOOD.TV 

1 opmerking: